Iordningställande av ceremonilokal samt representation

1 390 kr


Representanten hjälper till med att göra iordning i kyrkan innan ceremonin genom att tända ljus, arrangera blommor, visa gästerna till sina platser och finns där under hela ceremonin som stöd.