Transporter, kistläggning och svepning

2 700 kr


Kistläggning, svepning, in- och utbärning av kista samt transport från bårhus till bisättningslokal och ceremonilokal.