Enkel begravning

Detta paket är för alla som vill ha en enkel begravningsceremoni. En enkel kista används, bårtäcke istället för blommor som kistdekoration och inga övriga blomsterdekorationer. Representant från Funera finns med vid ceremonin och hjälper till med det praktiska.

Följande produkter ingår i erbjudandet:

  • Kista Ängsro
  • Alla transporter
  • Kistläggning samt bisättning
  • Representation från Funera vid ceremonin
  • Bårtäcke (medlemmar i Svenska kyrkan kan låna bårtäcke kostnadsfritt)
  • Bokning och administration

Observera att den totala körsträckan som ingår i paketpriset är 4 mil. Milersättning på 140 kr per mil tillkommer för överskjutande körsträcka. I normala fall överskrider inte körsträckan 4 mil.

(Se under Produkter & Priser för mer information om produkterna)

Beställ själv eller ring oss så får du information om begravningsprocessen och vi planerar tillsammans begravningen.

Kundtjänst: 010-10 10 350