Villkor och integritetspolicy

Vid köp/beställning via Internet och via telefon gäller distans och hemförsäljningslagen. Därför har du som konsument rätt att ångra köpet inom 14 dagar. Förutsättningen är att du inte förbrukat varan eller att tjänsten har utförts.

Funera börjar behandla beställningen direkt efter bokning. Köpet kan därför anses vara utfört helt eller delvis, beroende på vilka tjänster som genomförts och produkter som levererats.

Vid möte på kontor eller via hembesök gäller konsumentköplagen.

Avtalsvillkor Funera

Vad gäller när du handlar hos oss?

 • Avtal anses träffat när orderbekräftelse utfärdas av Funera AB (Funera.se).
 • Funera AB (Funera.se) ingår inte avtal med personer under 18 år.
 • Funera AB (Funera.se) förbehåller sig rätten att neka en order.
 • Vid eventuella falska beställningar eller andra bedrägeriförsök kommer ärendet att polisanmälas. Funera AB förbehåller sig rätten att överlåta eller pantsätta eventuell fodring till annan kreditgivare.
 • Som beställare av begravning, bouppteckning och arvskifte har du betalningsansvaret i det fall det inte finns pengar i dödsboet eller dödsboet försätts i konkurs. Funera äger dock rätten att kräva betalning direkt av beställaren för det fall att betalning inte sker inom föreställd tid.

Garanti

Om du kan påvisa klara brister i våra tjänster eller produkter så erbjuder vi skälig ekonomisk ersättning som avgörs baserat på varje enskilt fall.

Orderbekräftelse

Så snart du lagt din order får du en bekräftelse till den e-postadress du angav vid beställningen. Där får du information om din order. Vi rekommenderar att du sparar din orderbekräftelse för att underlätta hantering vid kontakt med kundtjänst. Skulle du inte få din orderbekräftelse vill vi gärna att du kontaktar oss, så skickar vi den på nytt!

Ansvar

Funeras ansvarar beror på kundens order.

Vid enskilda produkter

Funera ansvarar för leverans och fram till att leveransen är slutförd.

Vid begravningar

Fram till att produkter och avlidne överlämnats till huvudman.

Ångerrätt

Begravningar och tjänster så som blommor, dödsannonser, transporter med mer

Beställningen av begravning eller andra tjänster, är bindande. Avtal anses träffat när bekräftelse utfärdas av Funera AB. Genom att göra en beställning samtycker beställaren till att Funera påbörjar behandling av beställning under den ångerfrist som gäller för konsumenter enligt lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal. Beställarens samtycke till att Funera AB påbörjar behandling av beställning under pågående ångerfrist innebär att ångerrätt enligt nämnda lag inte föreligger.

Kistor och Urnor

Vid köp av enskilda kistor och urnor gäller ordinarie ångerrätt enligt distansavtalslagen (14 dagar). Köparen står dock för returkostnaden. Vid köp av kistor i samband med begravningsbeställningar gäller villkor angivna ovan.

Gravstenar

Vid köp av gravstenar gäller ordinarie ångerrätt enligt distansavtalslagen (14 dagar) fram till och med att produktion börjat. Efter att stenen börjat produceras gäller inte ångerrätt.

Återbetalningar

Vid retur eller reklamation återbetalar vi alltid inom 30 dagar. Har du valt att betala med kort sätts i första hand pengarna tillbaka på ditt konto. Observera att pengarna återbetalas till det konto du använde vid köpet.
Vid köp med faktura så kontaktar du Funera kundtjänst.

Tvist

Vid eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Reklamation

Skulle vara/varor vara felaktig eller skadad måste reklamation göras inom skälig tid. Reklamationen görs genom att maila oss på kundtjanst@funera.se. Skriv då ditt ordernummer och vad som är skäl till din reklamation. Vid reklamation tillämpas konsumentköplagen, se www.konsumentverket.se.

Tryckfel eller skrivfel

Skulle felaktigheter i pris förekomma, förbehåller sig Funera AB rätten att ändra detta i efterhand. Om det händer, kontaktar vi givetvis dig och informerar om misstaget. Du har då din fulla rätt att ändra, eller annullera, din beställning.

Säkerhet och personuppgifter

Vi är måna om din säkerhet!
I samband med att du registrerar och beställning hos oss, uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress, e-post, telefonnummer och ditt personnummer.
Det innebär att du godkänner att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.
PUL & anti-Spam policy samt hantering av Cookies
Enligt personuppgiftslagen (1998:2004) får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. När du klickar på beställ på vår webshop eller när du anmäler dig som kund hos Funera godkänner du att Funera lagrar de uppgifter vi behöver för att kunna fullfölja din beställning.

Endast Funera AB har tillgång till dina uppgifter och lämnar inte ut några uppgifter utan ditt godkännande, med undantag från rättsliga ärenden samt uppgifter som måste lämnas till huvudman och övriga leverantörer för att kunna utföra dina beställningar. Funera AB medverkar inte till att skicka så kallade SPAM. Som kund till oss kan du få e-post rörande er order, betalning eller annan kommunikation du initierat samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår kundrelation.
E-postutskick från tredje part eller rörande varor eller tjänster som inte är direkt relaterade till vår verksamhet förekommer inte.

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner.
Informationen i en cookie är möjlig att använda för att följa en användares surfande.
Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

 • att webbplatsen innehåller cookies
 • vad dessa cookies används till
 • hur cookies kan undvikas

Vi använder oss av sessions cookies för att rent tekniskt hålla reda på vad en användare gör på sidan, inloggning, lagt något i varukorgen osv.
Vi använder oss av cookies. Accepterar man inte cookies i sin webbläsare så kommer mycket av funktionaliteten på sidorna inte att fungera. Detta eftersom webbplatsen kommer att tycka att det är en helt ny besökare för varje sidladdning!
Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Fakturering

Funera tillämpar 14 dagars betalningstid på sina fakturor. Vid försenad betalning kan påminnelseavgift tillkomma samt dröjsmålsränta om 24% årligen (2% per månad på kapitalbeloppet).

Integritetspolicy

På Funera värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Policyn gäller uppgifter som samlas i samband med att du:

 • Lämnar kontaktuppgifter och andra personliga uppgifter vid kontakt med våra rådgivare vid ett möte eller per telefon.
 • Fyller i dina kontaktuppgifter digitalt på någon av våra webbplatser.
 • Lämnar uppgifter fysiskt eller digitalt i samband med upprättandet av Lila Arkivet.
 • Lämnar uppgifter fysiskt i samband med fysisk förvaring av dokument hos Funera AB eller Juridera.
 • Besöker våra webbplatser.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor på kundtjanst@funera.se .

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Funera AB, org. nr 556938-7904, med adress Hjärnegatan 3, 112 29 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Gäller fr.o.m. 2018-05-25

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål (varför)?

Ändamål För att kunna hantera beställning/ köp i de fall där Funera erhåller information för beställning.
Behandlingar som utförs av bolaget Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen). Identifikation och ålderskontroll. Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från Klarna). Adresskontroll mot SPAR. Hantering av reklamations- och garantiärenden.
Kategorier av personuppgifter Namn. Personnummer. Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer). Betalningshistorik. Betalningsinformation. Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag. Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress).
Laglig grund Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att genomföra tjänsten. Om uppgifterna inte lämnas kan bolagets åtaganden inte fullgöras.
Lagringsperiod Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning). Datan kan komma att lagras längre för att kunna ge supportservice till anhöriga i processen att avveckla dödsboet. Efter att service är genomförd lagras data med anknytning till personuppgifter till dess att vederbörande har hört av sig till bolagt om att data ska gallras ur registret..

 

Ändamål För att kunna hantera serviceärenden och erbjuda service till kunderna.
Kategorier av personuppgifter Namn eller bolagsnamn. Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post eller telefonnummer). Din korrespondens. Uppgift om tidpunkt för händelse, involverad e-handlare, eventuellt fel/klagomål. Tekniska uppgifter om din utrustning. Användaruppgifter för medlemmar.
Laglig grund Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera serviceärenden.
Lagringsperiod: Till dess att kund hör av sig till bolaget om at gallra uppgifter.

 

Kategorier av personuppgifter Namn. Ålder. Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
Lagringsperiod: Till dess att kund hör av sig om gallring av personuppgifter.

 

Kategorier av personuppgifter Ålder. Kön. Bostadsort. Dödsdatum, hemadress (DBO), telefonnummer, mailadress.
Laglig grund Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Funeras, användarnas och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och system.
Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid tills gallring begärs.

 

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). Exempel på uppgifter vi samlar in från tredje part kan vara adressuppgifter från offentliga register eller information från inloggning med Facebook eller annat socialt nätverk för att underlätta för dig som användare. Sådana inhämtanden sker aldrig utan explicit godkännande från dig som användare.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 1. Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
 2. Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
 3. IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)
 4. Fakturering i de fall en e-handelskund har personnr som organisationsnummer (enskild firma)
 5. Aggregering, anonymisering och försäljning av beteendedata

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtal eller medlemsvillkor). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

 1. Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
 2. Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT- system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (t.ex. loggfiler).

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de speciella lagringsperioderna under respektive ändamål.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna.

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall: • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats. • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse. • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål. • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt. • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av. • Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier).

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Berättigat intresse: I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål): Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring (t.ex. produktrekommendationer eller andra funktioner och erbjudanden på Funeras hemsida).

Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Tänk på att du alltid har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för utskick och personliga erbjudanden. T.ex. kan du välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen som sådan utan istället begränsa våra kommunikationskanaler. (kontakta kundservice).

Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

Hanterar Funera personnummer?

Funera behandlar personnummer då detta är nödvändigt för att genomföra våra tjänster (kontakt med myndigheter exempelvis). Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer.

Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är en liten text bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet.

På Funera använder vi följande cookies: 1. Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet). 2. Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut). 3. Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker). 4. Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.). 5. Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Övrigt

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn nås alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på funera.se och via e-post (ifall du har angivet e-post) god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.

Integritetspolicyn uppdaterades 2018-05-20.

Immateriella rättigheter

Funera äger samtliga rättigheter till bilder och inspelningar som gjorts i samband med begravningsceremonierna. När kund beställer tjänsten Live-streaming godkänner kund att Funera äger rätt att använda materialet i sin marknadsföring samt för publicering på bolagets hemsida.

Bolagsinformation

Bolagsnamn:
Funera AB

Huvudkontor/Besöksadress:
Östermalmstorg 1
114 42 Stockholm

Organisationsnummer:
556938-7904

Kontakt:
Telefonnummer: 010-10 10 350
E-post: kundtjanst@funera.se

F-skatt:
Funera är godkänd för f-skatt.

Momsregistreringsnummer:
SE556938790401

Bankgiro:
199-8111