Om begravningar

Här hittar du information om begravningar och hela begravningsprocessen, från dödsfall till gravsättning. För att läsa mer klickar du på vald rubrik för att få fram informationen. Tryck på rubriken igen för att dölja informationen. Om ni inte hittar svaret på en fråga eller vill prata med någon begravningsrådgivare når ni oss på 010-10 10 350.

Från dödsfall till gravsättning - Om dödsfall, transport och bisättning

Transporter och bisättning

Begravningsbil

Vid ett dödsfall skall kroppen föras till sjukvården för att en läkare skall kunna utfärda ett dödsfallsintyg som sedan skickas till skatteverket. Därefter transporteras den avlidne till ett bårhus. Dessa transporter ansvarar sjukvården för. Kroppen skall sedan transporteras från bårhuset i kista till bisättningslokal, där kroppen görs i ordning inför begravningen. Denna transport ansvarar dödsboet för och ingår i Funeras obligatoriska tjänster då du bokar en begravning.

Efter att begravningsceremonin har genomförts skall den avlidne gravsättas. Då sker transporter till krematorium eller jordgrav. Transporter som sker efter att den avlidne transporterats till bisättnings/ceremonilokal ingår i begravningsavgiften (begravningsavgiften baseras på dina inkomster och debiteras av skatteverket) och huvudmannen (kyrkogårdsförvaltningen) står för detta själva eller genom underleverantörer.

Planera begravning - här inleds utformningen av begravningen

Planera begravning

När dödsfallsintyget är utfärdat så kan begravningsbyrån ta över ansvaret. Nästa steg är att planera allting kring begravningen. Utformningen av begravningsceremonin varierar från person till person och Vi precis som Ni tycker att det är viktigt att det blir ett värdigt avsked som alla kan vara nöjda med. Det är flera val som ska göras kring ceremonin; lokal, kista, urna, blommor, gravsten och eventuell visning för att nämna några och vi gör allt för att underlätta valen för er.

Planera begravning självFå hjälp över telefon eller via mail

Visning - Om man så önskar

Visning

För en del känns det skönt att få se den avlidne vilandes i kistan. Vid visning ligger den avlidne nedbäddad och klädd i kistan. Om man så önskar kan vi även ordna med sminkning mot en liten kostnad. Vi ordnar med lokal och det administrativa kring visningen.

Vill man ha visning av den avlidne är det bra att anordna så snabbt som möjligt, helst inom en vecka från dödsdatum, för att undvika att den avlidne ska förändras så mycket. Om visningen planeras för längre fram i tiden kan det vara en bra idé att balsamera kroppen i förväg, detta kan vi också bistå med mot en extra kostnad.

Om dödsfallet har skett i samband med någon olycka så kan man även använda sig av rekonstruktionskirurgi för att i så stor utsträckning som går återställa den avlidne till sitt normala utseende.

Se pris för visning

Begravningsceremonin

Begravningsceremonin

71274109

När någon närstående har gått bort är det väldigt skönt att ha ett tillfälle där man tillsammans med släkt och vänner kan ta ett sista farväl. Begravningsceremonin är till för just detta.

Den kyrkliga ceremonin går att anpassa till viss del för att ta hänsyn till den avlidnes önskemål, strävan bör vara att ge ett sådant avsked som den avlidne hade önskat.
Om man väljer att ha en borgerlig begravning så finns det inga regler kring hur ceremonin ska se ut så då kan man planera det precis så som man önskar.

När man har bokat kyrka och datum så kommer prästen ta kontakt med den anhöriga för att tillsammans komma överens om en tid och plats då man kan ses.
Vid detta tillfälle kommer man gemensamt att gå igenom vilken musik och psalmer som ska spelas och sjungas, eventuella tal, om man vill låna kyrkans bårtäcke (inga blommor på kistan) och andra eventuella detaljer.

Begravningsgudstjänster i Svenska Kyrkans ordning ser oftast ut som nedan, men ordningen kan skilja sig en aning mellan olika församlingar.

Kremationsbegravning

 1. Klockringning
 2. Inledningsmusik på orgel. Det är vanligt att församlingen står upp då de närmast anhöriga intar sina platser.
 3. Möjlighet till solosång eller solomusik.
 4. Psalmsång
 5. Griftetal (prästen eller närstående) med bön
 6. Överlåtelsen. Församlingen reser sig. Prästen gör korstecknet över kistan eller låter mull falla tre gånger på kistan.
 7. Läsning ur bibeln
 8. Psalmsång
 9. Begravningsbön med Fader vår
 10. Psalmsång
 11. Avsked. De närmast anhöriga tar avsked först vid kistan för att sedan återvända till sina platser. Sedan följer övriga i tur och ordning för att sedan återvända till sina platser. Eventuella tal hålls.
 12. Slutbön följd av Välsignelsen
 13. Möjlighet till solosång eller solomusik.
 14. Avslutningsmusik
 15. De närmast anhöriga lämnar kyrkan, övriga följer efter. Kistan lämnas kvar i kyrkan.
 16. Klockringning i enlighet med lokala seder.

Jordbegravning – med avsked vid graven

 1. Klockringning
 2. Inledningsmusik på orgel. Det är vanligt att församlingen står upp då närmast anhöriga intar sina platser.
 3. Möjlighet till solosång eller solomusik.
 4. Psalmsång
 5. Griftetal (prästen eller anhörig) med bön
 6. Överlåtelsen. Församlingen reser sig. Prästen gör korstecknet över kistan eller låter mull falla tre gånger på kistan.
 7. Läsning ur bibeln
 8. Psalmsång
 9. Begravningsbön med Fader vår
 10. Välsignelsen
 11. Psalmsång
 12. Möjlighet till solosång eller solomusik.
 13. Kistan bärs ut under orgelmusik. Närmast anhöriga går direkt efter kistan till graven, följda av övriga närvarande.
 14. Kistan sänks i graven
 15. Farväl vid graven. Närmast anhöriga går först, följda av övriga närvarande, fram och lägger ner sina blommor i graven. Eventuella tal hålls.
 16. Slutbön. Möjlighet till psalmsång och klockringning efter lokala seder eller anhörigas önskemål. 

Begravningsetikett

Begravningsetikett

När någon går bort känns det alltid väldigt tungt och jobbigt för många, framförallt för de närmast anhöriga. Det är viktigt att ta sig tid och tillåta sig själv att sörja den bortgångne. Som vän, kollega eller släkting är det aldrig fel att uttrycka sina medkänslor och fråga hur den närstående mår. Man deltar i sorgen och beklagar förlusten av den som är död.
Vid begravningen finns det några saker som är värda att tänka på som gäst.

I kyrkan

När man anländer till kyrkan visar man respekt för den som är död genom att gå uppför altargången, stanna någon meter framför kistan och bocka, kvinnor kan niga. Därefter vänder man och går till sina platser i kyrkan.

Var ska man sitta?

I kyrkan är bänkarna längst fram, sett från ingången, platsen för de närmast anhöriga, d.v.s. familjen och släkten. Vänner och bekanta sitter oftast på den motsatta sidan men lokala traditioner kan variera.

Blommor

Det går bra att bära med sig blommor eller krans, men kom i ännu mer god tid så att anordnaren kan ordna med dessa vid kistan, alternativt att skicka blommorna i förväg här. Om du inte kan närvara så på själva begravningen och visa din vördnad, så kan det vara ett alternativ att skicka blommor till ceremonin eller till någon anhörig.

Klädsel

På begravningar är det alltid mörk klädsel som gäller om inget annat har specificerats t.ex. ljus klädsel. Det som inte lämpar sig för begravning är barbent, urringad eller ärmlös klädsel. Barn som är upp till tonåren behöver inte ha mörk klädsel, det räcker att ha diskreta kläder.

Far, son, bror, far- och morförälder, svåger, svärfar, måg och syskons söner har vit slips till vit skjorta. Andra manliga gäster, med undantag av de som ska bära kista, har svart slips.

Borgerlig begravning

Vid borgerliga begravningar finns det inga direkta regler kring etiketten. Klädseln är efter den  avlidnes önskemål om sådana finns annars klär man sig som man själv anser vara lämpligt.

Minnesstunden

Minnesstund

Det är vanligt att släkt och vänner samlas för en minnesstund efter ceremonin.
Minnesstunden är till för att tillsammans samtala och minnas den bortgångne samt kanske läsa någon dikt eller spela någon musik som inte fick plats i ceremonin och läsa upp telegram och blomsterhyllningar från anhöriga som inte kunde närvara.

Minnesstunden kan hållas var som helst egentligen, i hemmet, församlingshemmet eller någon annan lokal.
Vid minnesstunden brukar man bjuda på något att dricka och eventuellt något mindre att äta, detta kan man antingen ordna själv eller låta en cateringfirma ta hand om. I vissa församlingar finns det en husmor som ordnar mat och dryck mot en kostnad. Ring oss om du vill ha hjälp att ordna minnesstund.

Gravsättning

Vad händer efter ceremonin?

Efter avskedet vid ceremonin så är nästa del i begravningen gravsättningen. Det är den slutgiltiga platsen för den avlidnes vila. Det finns fyra olika alternativ för gravsättning och vad som finns tillgängligt för varje kyrkogård varierar. De fyra är minneslund, askgravlund, urngrav och kistgrav. Mer om varje gravsättningsalternativ finner du nedan.

När man valt det gravsättningsalternativ som önskas så ordnar vi med ansökan på den gravplatsen som ni valt.
Den som vid sitt dödsfall var folkbokförd i Sverige har rätt till en avgiftsfri gravplats under 25 år. Den bekostas av begravningsavgiften.
I Stockholm kan man välja gravplats på de allmänna begravningsplatser som förvaltas av antingen kyrkogårdsförvaltningen eller av Svenska kyrkans församlingar. På vissa gravplatser gäller speciella villkor för att få bli begravd där, det kan till exempel vara att man den avlidne måste ha varit bosatt i den församlingen ett visst antal år, detta finns angivet i informationen om gravplatserna i vår bokning. Man behöver även ange tid och datum för gravsättningen för att de ska kunna förbereda gravplatsen. Det är viktigt att tänka på att enligt lag måste kremering eller gravsättning ske inom 30 dagar efter dödsfallet.
Ett upplåtelseavtal upprättas av kyrkogårdsförvaltningen som ska signeras av gravrättsinnehavare. Har man familjegrav behövs inget upplåtelseavtal, endast gravbrev.

Om man begravs i kist- eller urngrav så ska man också ha en vacker gravsten som markerar minnet av den avlidne och denna behöver monteras på plats, men det är inget som ni behöver oroa er för, det tar vi givetvis hand om.
Oftast monteras gravstenen en tid efter gravsättning och under vintermånaderna när det är tjäle i marken så är det inte möjligt att montera den rätt så då dröjer det tills tjälen har släppt i april eller maj.

Begravning i urn- och kistgrav

Gravplats med gravstenar

I de enskilda gravarna sänks en urna eller en kista ner. En grav ger möjlighet att ha en gravsten eller annan gravanordning och att plantera växter.
Vid kistbegravning kan kistan gravsättas direkt efter begravningsakten förutsatt att man har kommit överens om detta.Kremeringen av den bortgångna kan ske före eller efter ceremonin, men max 30 dagar efter dödsfallet. En urna gravsätts några veckor senare, ibland med en kort andakt för de anhöriga. Man kan också välja att låta kyrkogårdsförvaltningen ta hand om gravsättningen, utan anhörigas närvaro.

För graven gäller en gravrättstid om 25 år som i regel kan förlängas. Om inte gravrätten överförts till annan person kan gravplatsen återgå till kyrkogården och upplåtas för en ny gravsättning. Nya urnor eller kistor placeras intill befintliga stoft. Med respekt för den avlidna betraktas gravsättningen som definitiv och gravfriden ska värnas. För äldre gravar kan det finnas ett avtal om att gravrätten gäller för evigt.

Begravning i minneslund

På många kyrkogårdar finns en minneslund. Det är en anonym gravplats där det inte finns några enskilda gravvårdar utmärkta. Här finns i stället en stor gemensam plats för blommor och ljus.

Kyrkogårdsförvaltningen har hand om gravsättningen så det finns ingen uppgift om exakt var askan satts ned. Anhöriga närvarar inte vid gravsättningen.

Begravning i askgravlund

En askgravlund är en form av minneslund. Till skillnad från gravsättning i minneslund är anhöriga välkomna att närvara vid gravsättningen av urnan.

På en gemensam plats, en mur, en pelare eller liknande intill gravområdet finns plats för en skylt med fyra rader text (exempelvis titel, namn, ort, födelse- och dödsdag). Namnskyltarna sitter uppe i 25 år. Kyrkogårdsförvaltningen sköter framtagning och uppsättning mot en avgift.

Både minneslund och askgravlund ger frihet från skötselansvar för de anhöriga men det är inte tillåtet att plantera växter eller på något annat sätt märka ut en enskild gravplats. Det finns i stället en gemensam plats för alla blommor och ljus och bänkar för den som vill sitta ned och minnas den avlidne.