Urnor

Urnor köper du i samband med att du bokar begravningsceremoni.

Om den avlidne har önskat bli kremerad så behöver man en urna att förvara askan i. Undantaget är om spridning ska ske i minneslund, då behövs ingen extra urna. Kremeringen sker i regel efter ceremonin men kan i de fall när man inte har möjlighet att ha ceremonin inom 30 dagar efter dödsfallet ske före ceremonin.

Om urnan skall köpas separat från en begravningsbokning så kontakta kundtjänst.

Sortera produkter efter