Fint bemötande från er

Jag och min familj vill bara tacka för en fin begravning av min far och ett bra och fint bemötande från er.