”Jag vill tacka för all omtanke och personligt engagemang”

Jag vill tacka för all omtanke och personligt engagemang i de svåra stunder i mitt liv.