Man känner sig omhändertagen på ett bra sätt.

Funera har ett gott bemötande och humana priser. Är flexibla. Man känner sig omhändertagen på ett bra sätt.