”Mycket god service och vilja att finna lösningar”

Jag tycker att ni gett mig en mycket god service och vilja att finna lösningar i samband med min brors bortgång.
Dessutom har ni en prisbild som är enormt bra.