”Skapat möjlighet till reflektion i saknaden”

Ni har varit en stor trygghet i en tid då jag själv tappat fotfästet. Skapat möjlighet till reflektion i saknaden. Tack