Anhöriga bär kistan själva

Vid en jordbegravning, där kistan jordfästs direkt efter ceremonin så behöver man vara sex stycken som bär kistan ut från ceremonilokalen. Detta kan de anhöriga få göra själva om de så önskar. Om de anhöriga inte vill eller kan bära kistan själva så får man hyra in sex bärare som bär kistan.