Arvskifte


Ett arvskifte är ett privat avtal mellan samtliga delägare i ett dödsbo.

Arvskifte innefattar; rådgivning i samband med arvskifte samt upprättandet av en skriftlig arvskifteshandling. Dödsboförvaltning, förrättningsmöte/lottläggningsmöte och själva skiftet debiteras per timma.

Efter att bouppteckningen är klar behöver man göra ett arvskifte. När någon avlidit ska dödsboets eventuella skulder betalas och ibland en bodelning göras. Ett arvskifte innebär att de tillgångar som återstår därefter delas ut mellan delägarna i dödsboet. Efter att en eventuell bodelning har gjorts och alla skulder är betalda kan tillgångarna i dödsboet delas ut mellan dödsbodelägarna.
Detta kan vara en komplicerad process och därför rekommenderar vi att ta professionell hjälp, detta kan våra juridiska rådgivare hjälpa er med.

Priset som anges är ett från-pris och inkluderar endast upprättande av avtal. Ett vanligt arvskifte kostar mellan 6-9000 kr och då ingår administration och genomförande av skifte.


kr/st
500 kr/st
500 kr
500 kr
500 kr
1 250 kr
Beräknat pris för Arvskifte