Bouppteckning

När någon har avlidit ska ni som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att ni går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makens eller makans tillgångar och skulder.

På Funera har vi jurister som hjälper er med bouppteckningen.

Observera att portokostnader tillkommer.

Vid mer komplicerade ärenden lämnas offert.

kr/st
200 kr/st
850 kr
950 kr
Beräknat pris för Bouppteckning