Bouppteckning

När någon har avlidit ska ni som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att ni går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makens eller makans tillgångar och skulder.

På Funera har vi jurister som hjälper er med bouppteckningen.

Ett arvskifte är ett privat avtal mellan samtliga delägare i ett dödsbo. När någon avlidit ska dödsboets eventuella skulder betalas och ibland en bodelning göras. Ett arvskifte innebär att de tillgångar som återstår därefter delas ut mellan delägarna i dödsboet. Efter att en eventuell bodelning har gjorts och alla skulder är betalda kan tillgångarna i dödsboet delas ut mellan dödsbodelägarna.

Detta kan vara en komplicerad process och därför rekommenderar vi att ta professionell hjälp, detta kan våra juridiska rådgivare hjälpa er med.

Vid mer komplicerade ärenden lämnas offert.

kr/st
200 kr/st
850 kr
850 kr
2 000 kr
Beräknat pris för Bouppteckning