Enkel Begravning

14 090 kr

Följande produkter ingår i erbjudandet:

  • Kista Ängsro
  • Alla transporter
  • Kistläggning samt bisättning
  • Representation från Funera vid ceremonin
  • Bårtäcke (medlemmar i Svenska kyrkan kan låna bårtäcke kostnadsfritt)

Observera att den totala körsträckan som ingår i paketpriset är 4 mil. Milersättning på 180 kr per mil tillkommer för överskjutande körsträcka.

(Se under Produkter & Priser för mer information om produkterna)

Du kan även lägga till produkter och tjänster via telefon eller i vårt bokningsverktyg, klicka här.

Kundtjänst: 010-10 10 350