Gravsten – Vasa

31 850 kr


768

90x55cm
Stensort:
Polerad framsida
Text försänkt finhuggen
Försänkt finhuggen dekor och matt kant
Sidor och baksida finhuggna
Stil nr 22
Prisgrupp: 5


I priset ingår 40 ingraverad tecken och en standardsymbol/dekor från vårt sortiment. Text över 40 tecken kostar 45kr/tecken. Kostnad för montering och transport tillkommer. Kostnaden varierar beroende på plats, tid och rådande omständigheter på begravningsplatsen. Kostnaden brukar vanligtvis ligga på ca 1500 kr.