Gravstenskompletering

8 500 kr

Välj en gravstenskomplettering om befintlig gravsten eller gravplats redan finns. Vid en gravstenskomplettering placeras urnan eller kistan i en redan befintlig grav. En textkomplettering görs för att gravera namn, datum och önskad text på den befintliga gravstenen eller minnesmonumentet. Vi ordnar med upphämtning, rengöring samt montering av gravsten vid en textkomplettering av gravsten. Om behovet finns görs även en renovering av den befintliga texten för att passa den nya texten.

Vanligtvis tar en gravstenskomplettering tre till sex veckor. Vi lämnar alltid en prisuppgift samt en ritning i de fall de behövs.

Monteringskostnad kan tillkomma med mellan 1500 – 2500 kr.