Ingen mat och dryck

Mat och dryck till minnesstunden beställer du i samband med planering av begravning eller genom att kontakta kundtjänst.