Transporter och bisättning

Vid ett dödsfall skall kroppen föras till sjukvården för att en läkare skall kunna utfärda ett dödsfallsintyg som sedan skickas till skatteverket. Därefter transporteras den avlidne till ett bårhus. Dessa transporter ansvarar sjukvården för. Kroppen skall sedan transporteras från bårhuset i kista till bisättningslokal, där kroppen görs i ordning inför begravningen. Denna transport ansvarar dödsboet för och beställs via Funera då du bokar en begravning.

Om du vill arrangera transporter och bisättning själv så kan du istället beställa produkter separat genom att ringa kundtjänst. Våra produkter hittar du under fliken produkter.

Efter att begravningsceremonin har genomförts skall den avlidne gravsättas. Då sker transporter till krematorium eller jordgrav. Transporter som sker efter att den avlidne transporterats till bisättnings/ceremonilokal ingår i begravningsavgiften (begravningsavgiften baseras på dina inkomster och debiteras av skatteverket) och huvudmannen (kyrkogårdsförvaltningen) står för detta själva eller genom underleverantörer.