Visning

För en del känns det skönt att få se den avlidne vilandes i kistan. Vid visning ligger den avlidne nedbäddad och klädd i kistan. Om man så önskar kan vi även ordna med sminkning mot en liten kostnad. Vi ordnar med lokal och det administrativa kring visningen.

Vill man ha visning av den avlidne är det bra att anordna så snabbt som möjligt, helst inom en vecka från dödsdatum, för att undvika att den avlidne ska förändras så mycket. Om visningen planeras för längre fram i tiden kan det vara en bra idé att balsamera kroppen i förväg, detta kan vi också bistå med mot en extra kostnad.

Om dödsfallet har skett i samband med någon olycka så kan man även använda sig av rekonstruktionskirurgi för att i så stor utsträckning som går återställa den avlidne till sitt normala utseende.

Se pris för visning