Bra att veta om muslimska begravningar

En muslimsk begravning bör helst ske snarast möjligt. Begravningsceremonin hålls vanligtvis av en Imam i en moské eller i ett kapell. Det förekommer endast jordbegravningar och kroppen genomgår först en religiös tvagning varefter den lindas in i bomullstyg. Det är vanligt förekommande med jordfästning utan kista. Vid nedsänkningen av kroppen i graven finns anhöriga, vänner och släkt med och ber. Kistan är oftast av det enklare slaget och blommor förekommer oftast inte. Men på senare tid har det blivit vanligare med begravningsblommor vid muslimska begravningar i Sverige. Graven läggs vänd mot Mecka och en enkel gravmarkör används för att visa var gravens huvud samt nedre del finns, det för att visa var kroppen ligger då muslimska begravningsplatser inte får beträdas.

Vill hjälper vi er gärna att hitta en passande Imam som talar önskat språk.

Vi på Funera har en stor erfarenhet av muslimska begravningar och är väl insatta i de rutiner som omger en muslimsk begravning. Klicka på knappen ”planera begravning” för att börja planera och få en överblick över de tjänster och produkter som finns.

Planera begravning

Om ni har några frågor eller funderingar når ni oss via mail eller på 010-10 10 350.