Bra att veta om ortodoxa begravningar

En ortodox begravning är alltid en jordbegravning och ingen kremation förekommer. Den ortodoxa begravningen bör helst äga rum inom tre dagar. Det är vanligt att ha en öppen kista under gudstjänsten och den avlidne kläs oftast i egna kläder. På kroppen kan det läggas kors eller olika ikoner. Under gudstjänsten förblir församlingen stående och ofta med ett vaxljus i handen. Innan kistan sänks ner i graven läser prästen böner för den avlidne. Det är vanligt förekommande med rökelse under en ortodox begravning.

Vill ni ha en präst som talar ett visst språk så hjälper vi er gärna att hitta en passande präst.

Vi på Funera har en stor erfarenhet av ortodoxa begravningar och är väl insatta i de rutiner som omger en ortodox begravning. Ortodoxa begravningar har ofta ett stort antal besökare, vilket kräver erfarenhet av att koordinera stora samlingar. Den största Ortodoxa begravningen Funera utförde var i Göteborg åt familjen Samuelsson där cirka 1500 närvarade vid ceremonin.

Alla som har svårt att bestämma sig för en begravningsbyrå. Kan jag rekommendera detta företag. Jag ger dem 5 stjärnor av 5 möjliga. Kunde inte fått bättre hjälp med vår fars begravning. Med vänlig hälsning, Samuel

Samuel Samuelsson, Göteborg

Klicka på knappen ”planera begravning” för att börja planera och få en överblick över de tjänster och produkter som finns.

Planera begravning

Om ni har några frågor eller funderingar når ni oss via mail eller på 010-10 10 350.