Skötsel av gravsten

Gravsten – 759

Gravstenar påverkas av yttre faktorer som regn, sol och snö. De påverkas också av faktorer som arbeten och skötsel på kyrkogården, så som gräsklippning och snöröjning. Regelbunden rengöring och god skötsel av gravstenen förhindrar att missfärgning uppstår. Om gravstenen exponeras för mycket sol blir den solblekt. Beroende på val av material samt placering av gravstenen påverkas gravstenen olika mycket av solblekning.

Generellt är en slätare yta lättare att sköta och hålla ren. En grovhuggen eller en finhuggen yta kräver rengöring ungefär en gång om året. En mattslipad eller en polerad yta kräver mindre skötsel och kan med fördel rengöras med en trasa och vatten med jämna mellanrum för att bevara sitt skick.

Se vårt utbud och beställ gravsten här