Bra att veta om katolska begravningar

En katolsk begravning kan äga rum i en kyrka eller i ett kapell och förrättas av en präst eller en diakon. Katolska begravningar följer till stora delar rådande Svenska begravningsseder. Katolska begravningar tillåter kremation, men kistbegravning är vanligast förekommande.

Vanligtvis är tiden mellan dödsfall och begravning kort och de flesta katolska begravningar sker inom 3 dagar efter dödsfallet.

Den katolska begravningen hålls antingen som en ordets gudstjänst eller som en mässa. En ordets gudstjänst är centrerad kring psalmsång, bibeln, förböner och griftetal för den avlidne. Den mer högtidliga formen av katolsk begravning är en mässa i form av en nattvardsgudstjänst med katolska böner och riter. Under begravningsceremonin välsignar prästen kistan med vigvatten och rökelse. En katolsk grav invigs genom välsignelse av en katolsk präst innan kistan sänks ner i graven.

Vill ni ha en präst som talar ett visst språk så hjälper vi er gärna att hitta en passande präst.

Vi på Funera har en stor erfarenhet av katolska begravningar och är väl insatta i de rutiner som omger en katolsk begravning. Klicka på knappen ”planera begravning” för att börja planera och få en överblick över de tjänster och produkter som finns.

Planera begravning

 

Om ni har några frågor eller funderingar når ni oss via mail eller på 010-10 10 350.