Begravningsprocessen

När någon går bort så är huvudmomenten i begravningsprocessen de som följer. Klicka på boxarna för mer information.

Vid ett dödsfall skall kroppen föras till sjukvården för att en läkare skall kunna utfärda ett dödsfallsintyg som sedan skickas till skatteverket. Sedan förs den avlidne till ett bårhus som i de flesta fall ligger i anslutning till sjukhuset.

Dödsfallet

När dödsfallsintyget är utfärdat så kan begravningsbyrån ta över ansvaret. Nästa steg är att planera allting kring begravningen. Utformningen av begravningsceremonin varierar från person till person och Vi precis som Ni tycker att det är viktigt att det blir ett värdigt avsked som alla kan vara nöjda med. Det är flera val som ska göras kring ceremonin; lokal, kista, urna, blommor, gravsten och eventuell visning för att nämna några och vi gör allt för att underlätta valen för er.

Boka begravning

Kroppen skall sedan transporteras från bårhuset i kista till bisättningslokal, där kroppen görs i ordning inför begravningen. Efter att begravningsceremonin har genomförts skall den avlidne gravsättas. Då sker transporter till krematorium eller jordgrav.

Transport och bisättning

Begravninsceremonin går att anpassa till viss del för att ta hänsyn till den avlidnes önskemål, strävan bör vara att ge ett sådant avsked som den avlidne hade önskat.
Om man väljer att ha en borgerlig begravning så finns det inga regler kring hur ceremonin ska se ut så då kan man planera det precis så som man önskar.
Inför ceremonin ska man även bestämma vilken musik och psalmer som ska spelas och sjungas, eventuella tal, om man vill låna kyrkans bårtäcke (inga blommor på kistan) och andra eventuella detaljer.

Begravningsceremoni

Det är vanligt att släkt och vänner samlas för en minnesstund efter ceremonin.
Minnesstunden är till för att tillsammans samtala och minnas den bortgångne samt kanske läsa någon dikt eller spela någon musik som inte fick plats i ceremonin och läsa upp telegram och blomsterhyllningar från anhöriga som inte kunde närvara.

Minnesstund

Efter avskedet vid ceremonin så är nästa del i begravningen gravsättningen. Det är den slutgiltiga platsen för den avlidnes vila.Det finns fyra olika alternativ för gravsättning och vad som finns tillgängligt för varje kyrkogård varierar. De fyra är minneslund, askgravlund, urngrav och kistgrav.

Kremering och gravsättning