Äktenskapsförord

Fast pris 2050 kr

Enligt huvudregeln ska all egendom likadelas vid en eventuell bodelning p.g.a. äktenskapsskillnad eller dödsfall. Detta innebär att t.ex. släktgård, företag, förvärvade pengar och annan egendom ska ingå. Detta innebär att även arv och gåvor ska ingå om inget annat angetts.

  • Skriftligt
  • Ska registreras hos Skatteverket
  • Möjlighet att påverka vad som ska eller inte ska ingå vid en eventuell bodelning vid äktenskapsskillnad
  • Förebygga framtida tvister
  • Påverkar storleken för framtida arv, t.ex. när särkullbarn finns

Välkommen att kontakta oss på kontakt@juridera.se eller 010-33 05 400