Gåvobrev

Fast pris 2 050 kr

En gåva kan leda till olika juridiska konsekvenser. För vissa gåvor krävs inget gåvobrev, dock kan ett gåvobrev upprättas för att undvika konflikter och funderingar kring äganderätten av egendom.

Särskilda villkor för gåvan kan specificeras i ett gåvobrev, vilka kan variera beroende på vem som är gåvotagare/gåvogivare.

  • Exempel: enskild egendom, överlåtelseförbud eller förbud mot utmätning av egendomen.

Vissa typer av gåvor kräver ett gåvobrev:

  • Vid gåva till bröstarvinge, för att gåvan INTE ska anses utgöra förskott på arv.
  • Vid gåva av fast egendom, bostadsrätt och tomträtt där vissa formkrav ska vara uppfyllda.
  • Vid gåva mellan makar är gåvobrev ett krav för juridisk giltighet och gåvobrevet ska då registreras hos Skatteverket.

Välkommen att kontakta oss på kontakt@juridera.se eller 010-33 05 400