5 tips på hur du skriver ett testamente

  1. Ett testamente ska vara skriftligt och personligen undertecknat.
  2. Ett testamente bör utformas så att det uppfyller de krav du har för hur ditt arv ska fördelas.
  3. Ett testamente är en färskvara och bör därför uppdateras med jämna mellanrum. Relationer och förutsättningar förändras över en längre tid.
  4. Det är viktigt att skriva ett testamente tydligt då det inte bör finnas några utrymmen för feltolkningar.
  5. För att leva upp till de strikta krav som ställs på ett testamente och för att misstolkningar inte ska uppstå rekommenderar vi att ta kontakt med någon som kan ge juridisk rådgivning.

Beställ testamente


Välkommen att kontakta oss på kontakt@juridera.se eller 010-33 05 400