Testamente & juridisk rådgivning

Det finns flera situationer där ett testamente är extra viktigt. Om du t.ex. lever i ett samboförhållande är ni som sambor inte är lika väl skyddade som i en relation mellan gifta makar. Enligt sambolagen ärver sambos inte varandra. Det gör att risken finns att kvarvarande sambo kan behöva tvingas att flytta ut från den gemensamma bostaden för att lösa ut eventuella arvtagare.
Ett annat exempel där ett testamente är nödvändigt är när gifta makar vill att deras barn ska få delar av sitt arv som enskild egendom. Många familjer består av gemensamma barn samt barn från tidigare förhållanden vilket komplicerar situationen när arvet skall fördelas. De barnen som kommer från tidigare förhållanden räknas som särkullebarn och hanteras rent juridisk annorlunda än de gemensamma barnen. Är föräldrarna gifta och har ett särkullebarn, har särkullebarnet rätt till sin laglott direkt medan de gemensamma barnen har rätt till sina arvslott efter det att båda föräldrarna har avlidit. Det är något som i vissa fall kan ställa till problem.

Generell lagstadgad arvsordning är barn och makar, därefter föräldrar, syskon, syskonbarn och släkt. Finns inga arvtagare går tillgångarna till Allmänna arvsfonden. Ett barn till den avlidne kan aldrig bli helt arvlös. Ett barn har alltid rätt till laglotten som är hälften av arvslotten. Ett testamente är nödvändigt om du vill skänka en viss summa eller egendom till en vän eller särskild person utanför den gällande arvsordningen.

Beställ testamente

Välkommen att kontakta oss på kontakt@juridera.se eller 010-33 05 400